RECENSIES:

> RECENSIE JAN SCHOUW (Bredase Energie Coöperatie): Hoe het toch nog goed kan komen.

Zoals afgelopen decennium is gebleken hebben banken een enorme impact op onze welvaart en welzijn. Een goed functionerende bank beschouwde ik altijd als een vanzelfsprekendheid, totdat het mis ging! De titel van het boek van Owen de Vries deed mij aanvankelijk schrikken. Gaan we ze allemaal in therapie doen om het over essentiële waarden te hebben? Het gaat inderdaad om waarden, maar Owen de Vries werkt dat uit vanuit een heel primaire vraag: welke behoeften heeft de maatschappij? En met welke producten en diensten dient de bank daarop in te spelen. De matrix van vraag- en aanbod vind ik even simpel als spitsvondig en biedt een kompas om koers te bepalen in woelige tijden. Door ‘dienstverlening’ te onderscheiden in hoofd-, bij- en hartdiensten en ‘maatschappelijke vraagstellingen’ te verdelen naar ‘mens’, ‘onderneming’, ‘omgeving’ en ‘natuur’ ontstaat een waardenmatrix die alle facetten bestrijkt.

Een en ander wordt uitgewerkt naar herkenbare (bancaire) producten en diensten, die zowel op organisatieniveau als individueel niveau kan worden gebruikt is mijn inschatting. Het helpt de deelnemer/deelnemende organisatie bij:
positie- en koersbepaling vanuit verschillende dimensies;
– prioritering en keuzes
ethische overwegingen binnen specifieke dienstverlening
Deze matrix moet gebruikt gaan worden binnen de noodzakelijke verandertrajecten van de financiële wereld.
Owen de Vries heeft niet de minsten geinterviewd en dat maakt de waarde van zijn pleidooi krachtiger. Heartful banking leest makkelijk, ook voor mensen zonder financiele achtergrond, zoals ik zelf. Wel wordt duidelijk dat de schrijver uit die wereld afkomstig is. Vermoedelijk de enige goede achtergrond om tot een dergelijk gedegen stuk werk te komen.

Aanbevolen! Zonder aarzeling.

Jan Schouw
Duurzame ondernemer / www.bresbreda.nl / www.RElocal.nl / www.E2cleantech.nl

 

> RECENSIE MARC SPRUIT: MenS – Interim management voor financiële dienstverleners

…De duurzame oplossing

…Waar het mij vooral om gaat in het boek is dat Owen de Vries ons een zeer eenvoudig en handzaam instrument aanreikt waarmee inhoud en invulling kan worden gegeven aan ‘Heartful Banking’. Hij geeft daarmee niet alleen aan waar de aandacht van banken naartoe zou moeten gaan om het vertrouwen van hun klanten en van de maatschappij te herwinnen. Hij formuleert ook de zakelijke noodzaak voor banken om dit te gaan doen. Dit laatste geeft veel extra kracht aan het boek.

…In ‘Heartful Banking’ wordt beschreven hoe de dienstverlening van banken aan moet sluiten op de vraag.

…Owen de Vries geeft de banken twee handvaten om onderscheidend te zijn.

…Banken die bijdragen aan de leefbaarheid. Owen de Vries schets een hoopgevend beeld van de bank van de toekomst. Daarbij ziet hij een bank voor zich die duurzaam goed is voor natuur en milieu, de maatschappij en mensen, zichzelf en zijn medewerkers en de klant. Hij geeft een aantal nuttige ingrediënten waarmee een bank op weg kan gaan om zo’n bank te worden. Ik ben er van overtuigd dat die bank de succesvolle bank van de toekomst wordt. ‘Heartful Banking’ is daarom wat mij betreft een idee dat zo breed mogelijk moet worden omarmd.

Voor de gehele recensie klik op Marc Spruit

> RECENSIE MAARTEN FIJNAUT

…‘Heartful Banking’ is een interessant boek voor iedereen die meer wil weten over financiële diensten, de markt en de wijze waarop vraag en aanbod in de toekomst anders op elkaar af kunnen worden gestemd. Het biedt een verfrissende kijk op waarom banken onder vuur liggen, wat dit doet met de medewerkers en welke oorzaken ten grondslag liggen aan de crisis…

…Wel prijst hij de brede blik van de auteur. Alle facetten worden in meer of mindere mate meegenomen. De eenvoudige schrijfwijze draagt vooral bij aan de toegankelijkheid voor buitenstaanders. Dit laatste is in mijn optiek een voorwaarde voor de sector om uiteindelijk de harten van de maatschappij terug te winnen…

…Coryfeeën als Joris Luyendijk, Arnold Heertje en Herman Wijffels geven hun visie op zaken en doen suggesties over hoe het anders kan en moet…

…Het boek heeft mij geholpen om weer wat meer vertrouwen te hebben in de instituten die dagelijks met ‘ons geld’ bezig zijn….

…Mooi om meegenomen te worden door een expert die mij alle hoeken van het bankenspectrum toont, uitlegt wat er mis aan is, wat er beter kan én hoe het verder zou kunnen…
Voor gehele recensie, klik op Maarten Fijnaut.

> RECENSIE SONJA VAN VUREN : Soncere, marketing en communicatie

…We moeten terug naar de basis. Een samenleving ‘maak’ je samen. Haar enkel gebruiken voor eigen gewin, heeft uiteindelijk ook effect op jou en je kinderen…

…Al heeft het er lange tijd naar uitgezien dat je er wel mee kon wegkomen, met (het stimuleren van) zelfverrijking ten koste en op kosten van de gemeenschap…

…De enormiteit van de problematiek is overweldigend. We hebben keihard motiverende en begrijpelijke handvatten nodig, die we kunnen blijven vasthouden bij het zetten van de benodigde stappen om het tij te keren. Anders zal de toch al ruimschoots voorradige lethargie alleen maar nog meer om zich heen grijpen. Gelukkig bezit het Heartful Banking model van Owen de Vries ‘the power of simplicity’. Terwijl het doorvoeren ervan een diepgaande, integrale aanpak vanuit het hart is. Zonder te vergeten dat er simpelweg ook brood op ieders plank moet komen. Het is niet of/of, maar en/en…

…Banken weer neerzetten op de plek waar ze horen: in het hart van de samenleving. Als je het mij vraagt, is dat wat Owen de Vries wil bereiken met Heartful Banking

Voor gehele recensie, klik op Sonja van Vuren.

> RECENSIE GERARD OPPEDIJK, eigenaar “Emoties in Beeld.”

Een nieuwe financiële wereld kan ontstaan wanneer de oude niet meer werkt. Daarvoor is een crisis noodzakelijk of, zoals Arnold Heertje het schrijft: “De crisis geeft een creatieve pauze.”

De behoefte van de mens is van belang en dat hoort in de financiële wereld weer voorop te staan. Anders gezegd er moet een paradigmashift plaatsvinden van “money driven” naar “de klant staat centraal.”

Owen de Vries schetst op heldere wijze, in zijn boek Heartful Banking, een frisse en nieuwe kijk op een mens en maatschappij gerichte wijze van bankieren.

> RECENSIE SIMON TOL : Blogger politiek en finance, student Financial Services Management, Zwolle

Ik heb genoten van je boek! Het is erg ‘basic’ uitgelegd, waardoor iedereen de complexiteit van de financiële sector kan begrijpen. Het is verfrissend om al de complexe materie eens duidelijk opgeschreven te zien. Ik denk dat het boek een handvat geeft voor iedereen die zich een mening over banken en de financiële sector wil gaan vormen…

…De belangrijkste boodschap van Heartful Banking is dat banken meer bezig moeten zijn met onze omgeving en de immateriële kant van bankieren. Banken zijn een essentieel onderdeel van de samenleving en dienen zich daar ook naar te gedragen….

….Hartdiensten staan voor de immateriële, menselijke banden die banken met hun klanten onderhouden. Klantgerichtheid, transparantie en duurzaamheid zijn kernwoorden voor banken die zich richten op de hartdiensten van het bankbedrijf.

Niet alleen bankiers, maar ook klanten kunnen deze boodschap versterken… Jongeren die door de afgelopen crisis in de financiële sector geïnteresseerd zijn geraakt, raad ik het boek dan ook extra aan. Zo kan er immers een eind komen aan wat de filosoof Ovidius rond het jaar 0 al opschreef: Ignoti nulla cupido – Onbekend maakt onbemind.

Voor de gehele recensie klik op Simon Tol

> RECENSIE Bol.com 

…Hij signaleert dat klantgericht werken een stap in de goede richting is, maar dat het nog niet heeft geleid tot herstel van vertrouwen. Dat kan alleen als banken bereid zijn verder te kijken dan de Klant Centraal, als zij het volledige speelveld gaan overzien en mens, maatschappij en moraal leidend maken in hun activiteiten…

> RECENSIE Openbare bibliotheken:

Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Heartful banking: voor mens- en maatschappijgericht bankieren / Owen de Vries; redactie: Marja Duin. – Versie 1.0 Breda : OQ Concept. [2013]. – 256 pagina’s : illustraties ; 25 cm.

Op een goed moment verschijnt dit boek dat is opgebouwd uit drie afdelingen: de klant, de bank en de essentie van ‘heartful banking’. Het is vooral op interviews gebaseerd met leidinggevenden in het Nederlandse bankwezen, journalisten, filosofen etc. Het sluit goed aan bij de actuele vragen en discussies: hoe kan een bank zowel de klant als de omgeving en de natuur dienen? In dat kader onderscheidt de auteur hoofd- en bijdiensten en ‘hartdiensten’. De auteur pleit ervoor om banken meer te sturen vanuit het hart en daarmee de menselijke maat in ere te herstellen. Dit gaat verder dan het centraal stellen van de klant. Niet alleen voor lezers werkzaam in de financiële wereld, maar ook voor politiek geïnteresseerden een belangwekkend en opiniërend boek. De auteur heeft ruim twintig jaar ervaring bij ABN AMRO en hij geeft momenteel trainingen in ‘heartful banking’.

Recensent: Drs. J.W. Pauw, 16-04-2014

Reacties op het boek:
> Het komt uit op een moment dat het onderwerp zeker actueel is (Jan Kalff).

> Jouw missie is dat de hart kwaliteit tijdens de overdracht van de core business, tezamen met alle neven activiteiten echt gedeeld wordt (Laurens Matthijsen).

> ★★★★★ Helder boek. Vertrouwen van de klant is de basis. Iedereen met een bank-hart moet dit lezen (Anna-Maria Giannattasio)

> Rob Beltman over Heartful Banking: en echt waardevol model voor de .

> Ik ben inmiddels begonnen in je boek. Ik vind het heel toegankelijk geschreven. Het prikkelt mijn nieuwsgierigheid om verder te lezen. Ik leer er wat van. Het is zeker geen taaie stof. Goed gedaan met die rubriekjes en kadertjes en steeds een interview aan het eind van een hoofdstuk.

> Heartful banking zet aan om terug te gaan, je opnieuw te verbinden met je mooie vak van bankier. Het is een uitnodiging om als bank en als bankier stil te staan bij vragen als: Wat gaat je aan je hart als bankier? Hoe kunnen we ons mooie vak vorm geven zodat het aansluit bij de vragen van klanten? Hoe ziet onze bank er dan uit? (Hetty van Oostijen)

> Ik heb diepe bewondering voor wat je allemaal gedaan hebt om de sector iets belangrijks voor te houden.  Ik ben enorm benieuwd naar je follow-up. Want daar zit de crux als het gaat om innovatieve concepten en ideeën. Jij zoekt het onder meer in directe consultancy met een compleet menu. Ook dat kan een effectieve manier zijn om je gedachtegoed verder te brengen (Bouwe Taverne).

> Je model ziet er intrigerend uit. Het is in wezen ‘leeg’, omdat elk vakje gevuld moet worden. In die zin zal het model een methode zijn waarmee je klanten benadert en hen helpt om heartful banking voor hen zinvol tot invulling te brengen (Bouwe Taverne).

> Intrigerend boek geworden. Heb al een hoofdstuk gelezen. Must have voor iedereen die meer wil weten wat er achter de schermen in de financiële en bankwereld wordt gedacht (Freek Kraus).

> Wat een goeie timing van je boek.

> Ik ben onder de indruk, alhoewel ik pas een paar bladzijden gelezen heb. Voor mij is het een nieuw vakgebied. Maar je ideen zijn erg interessant en passen in deze tijd, vind ik.

> Het “logo” van Heartful banking vind ik goed doordacht en gewoon mooi!

> Wat jij brengt is exact wat naar mijn idee nodig is binnen het bankwezen / de financiële wereld. Ik wens je heel erg veel succes en als ik je hierbij kan helpen, laat het mij dan weten!

>  “Owen de Vries nodigt met zijn boek “Heartful Banking” mensen in de bancaire wereld  uit om zorgvuldig af te stemmen op de maatschappij en daarbij vooral “hartdiensten” niet uit het oog te verliezen. Van harte mee eens” (Guus Brackel, Bout en Partners)

> Jouw intentie spreekt uit het model. (Guus Brackel, Bout en Partners).

> Het ziet er prachtig uit en de inhoud mag er ook zijn (Arnold Heertje, econoom)

> Nu ik net Pauw & Witteman zie met de glasheldere analyse van Marike Stellinga over megaboete Rabo denk ik: tijd voor heartful banking!

> Owen de Vries neemt je mee op een reis in verleden heden en toekomst van bankieren. Met prachtige interviews en duidelijke opbouw leest het boek heerlijk weg. Een must voor iedereen die geintresseerd is in bankieren, maar vooral voor iedereen die zich actief in wil zetten voor een betere toekomst van de financiele wereld (Enna van Duinen).

> Pluspunten: Inspirerend, Heldere uitleg

> Toeval bestaat niet! Het boek ‘Heartful Banking’ van Owen de Vries verschijnt precies op het juiste moment. Het appel dat in ‘Heartful Banking’ wordt gedaan om binnen de banken de ‘hartdiensten’ daadwerkelijk (nieuw) leven in te blazen om het geschonden vertrouwen bij de klanten te herstellen onderschrijf ik van harte. Niet als windowdressing om geld toch weer doel te laten zijn, maar om oprecht dienstbaar te zijn aan een duurzame samenleving gebaseerd op eenheid en liefde. (Erwin van de Moosdijk)

> Een bijzonder boek, erkend door bijzondere mensen. De wens is er bij velen om een andere wereld te creeren waarin banken een bijzonder belangrijke rol spelen. Om een bijzondere wereld te realiseren.

> Een duurzame manier van bankieren staat de laatste maanden door allerlei schandalen in het bankwezen natuurlijk in het middelpunt van de
belangstelling, dus je boek lijkt mij brandend actueel.

> Sector overstijgend denken.

> Proficiat met je boek en je mooie overzichtelijke website. Je presenteert je diensten heel aanlokkelijk :-). En ja, je hebt me overtuigd. Vandaag heb je je eerste Belgische klant voor je eBook. Nog heel veel succes!

> Met mij alles goed, al herken ik natuurlijk wel dat het voor bankiers extra moeilijke (vervelende) tijden zijn. Ik heb op je site gekeken en het spreekt mij wel aan. Ik ga dan ook een E-book bestellen.
> Heel leuk om te horen dat je een boek geschreven hebt. Zoals je al aangeeft lijkt dit mij een echt project. Ik heb bewondering voor mensen die een goed, vernieuwend werk kunnen samenstellen.

> Wat goed, dit is een boek wat nu nodig is. Ik ben echt benieuwd. Ik ga jouw boek zeker kopen en lezen.

> Beste collega-bankiers/connecties, Weet je niet wat je moet vragen voor onder de kerstboom? Het boek van Owen is een aanrader 🙂

> Graag ontvang ik een exemplaar! Vanavond ga ik naar The Wolf of Wallstreet—dan is jouw boek een mooie tegenhanger!

 

Reacties op de boekpresentatie in Breda bij Mezz:

> Boekpresentatie was boeiend en gezellig om mee te maken!

> Bankieren wordt weer leuk

> Leuke bijeenkomst en boek

> Ik ben blij met je ambitie om bankieren weer een menselijk gezicht (en hart) te geven.

> Bookpresentation #heartfulbanking #owendevries another view on banking!

> Zeer geslaagde boekenborrel. Goede opzet, leuk gedaan.

> Wat een geweldige launch van je!

> Jij moet ook bij DWDD!!! Zal ik je voordragen?

> Owen, het was goed opgezet en interessant. Laat vooral iedereen jouw boek Heartful Banking kopen!

> Gefeliciteerd met dit boek Owen. Het ziet er prachtig uit. Ik ga het zo snel mogelijk lezen.

> De presentatie was erg goed.Bankieren voor dummies door @OwenVries . Met mooie morele dilemma’s

> Namens de hele projectgroep, nogmaals felicitaties! We zijn blij met het gesigneerde exemplaar 🙂

> geweldige en zeer aansprekende boektitel!

> Wauw, wat een goede titel. Maakt me op slag benieuwd naar het boek.
> Ben heel benieuwd naar je boek, het thema is in iedergeval heel aansprekend. Zelf ben ik 3 jaar geleden overgestapt van ABnAmro naar de Rabobank. Onze branche heeft het zwaar en bankiers worstelen.

> Laat je zeker weten wat ik van het boek vind en zal het ook bij collega s pitchen.